Vrijwilligersbeleid

Onze speeltuin draait op vrijwilligers. Zowel bestuurs- als werkgroepleden doen dit geheel op vrijwillige basis. Ons vrijwilligersbestand bestaat grotendeels uit inwoners van de wijk Lindenheuvel. Mensen met een arbeidsbeperking en werkzoekenden zijn in onze organisatie zeker ook welkom.

Werving

 • Werving van vrijwilligers
  Momenteel wordt er voor werving gebruik gemaakt van de vrijwilligerscentrale, het participatiehuis, opbouwwerk en eigen netwerk. Door te zorgen voor een goede sfeer in de organisatie hopen we ook middels mond-op-mond reclame nieuwe vrijwilligers te gaan werven.
 • De kandidaat vrijwilliger
  Alle kandidaat vrijwilligers hebben een intakegesprek. Hierin komen o.a. onderstaande zaken aan de orde; 
  -       toelichting op de mogelijkheden binnen de organisatie,
  -       bespreken van wederzijdse verwachtingen, 
  -       de motivatie/werkervaring van de kandidaat,
  -       beschikbaarheid referenties,
  -       de begeleiding/ondersteuning/scholing die de vrijwilliger krijgt,
  -       het stellen van vragen.

De (nieuwe) vrijwilliger

Wat biedt Stichting Speeltuin Miranaburg de (nieuwe) vrijwilliger;
-       ondersteuning tijdens en na de inwerkperiode,
-       een contactpersoon die openstaat voor vragen/opmerkingen en kritiek,
-       waardering voor getoonde inzet (bv een BBQ voor alle vrijwilligers),
-       goede, veilige werkomstandigheden,
-       regelmatige evaluatie mogelijkheden,
-       periodieke medewerkersbijeenkomst,
-      Cursus EHBO voor kinderen,
-       Vrijwilligersverzekering,
-       vergoeding voor gemaakte kosten (na overleg),
-       vrijwilligershandboek dat helderheid verschaft over afspraken binnen de organisatie.
Wat wij vragen van onze vrijwilligers;
-       afspraken die in het vrijwilligerscontract zijn vastgelegd na te komen,,
-       vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend; gemaakte afspraken worden nagekomen!
-       we werken met een proefperiode van 2 maanden,
-       een verklaring omtrent gedrag (VOG), eventuele aanvraag wordt door de organisatie gedekt,
-       de gedragscode 'in veilige handen' en ons eigen reglement/beleid te onderschrijven,
-       deelname aan periodiek overleg en andere bijeenkomsten.
Beëindiging Vrijwilligersovereenkomst
Geeft de vrijwilliger aan in de proefperiode (of daarna) te willen stoppen met het vrijwilligerswerk wordt een "exitgesprek" op prijs gesteld. Onze organisatie is nog in ontwikkeling, wij horen graag waarom het besluit om te stoppen, genomen is. Hieruit kunnen wij lering trekken en het biedt de vrijwilliger de kans om zaken goed af te sluiten.

Contactpersoon vrijwilligers
Mirjam Leers (contactpersoon werving en intake van de vrijwilligers).
Tel: 06-45606252
E-
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vertrouwenspersoon vrijwilligers

Dhr. Ben Lesil

Opbouwwerker van Partners in Welzijn gemeente Sittard-Geleen.

Tel. 046 4571919 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Interesse? Meedoen? Neem contact op via mail, per post of telefonisch.
Je bent van harte welkom!

Stichting Speeltuin Miranaburg

logo miranaburg

Rafaëlstraat 11-13, 6163 HX Geleen
e-mailadres: info@speeltuinmiranaburg.nl
Telefoon beheerder: 06 30035972
 

De leukste speelplek van Geleen • Rafaëlstraat 11 - 13

logo sittard Geleenfacebook