Renovatie Speeltuin Miranaburg

Omdat in 2013 het inspectierapport uitwees dat het grootste gedeelte van de  speeltoestellen aan vervanging toe was is bij de gemeente Sittard-Geleen een verzoek ingediend om voor het geheel opnieuw inrichten van speeltuin Miranaburg geld vrij te maken. In mei 2013 heeft de gemeente Sittard-Geleen besloten hiervoor een bijdrage van 98.000 euro beschikbaar te stellen.

Het zittende bestuur heeft samen met professionals een plan van aanpak gemaakt en kwam al snel tot de conclusie dat voor de realisatie van de plannen de Stichting Speeltuin Miranaburg bestuurlijk en qua vrijwilligersorganisatie een flinke boost moest krijgen.
In september 2013 was de 1e informatieavond voor belangstellenden én natuurlijk potentiële vrijwilligers. Taken zijn opnieuw verdeeld en er moest een streep onder het verleden worden gezet, wat voor sommige vrijwilligers niet altijd even makkelijk was, immers: nieuwe tijden, nieuwe mensen, nieuwe frisse ideeën.
In oktober 2013 is via de drie lokale basisscholen gestart met kinderinspraak en het opzetten van een programma van eisen en wensen.
In december 2013 vond de 1e sessie met de ontwerper plaats.

In 2014 werd het eerste ontwerp aangepast, het projectplan ‘Renovatie Speeltuin Miranaburg geschreven en de begroting met het bijbehorende financieringsplan gemaakt (zie onder)

 Stavaza 150428

Eind 2014 is er een nieuw, uit zes leden bestaand, bestuur geformeerd, is gestart met de werving van vrijwilligers en zijn offertes aangevraagd.

Ter dekking van de kosten zijn er bij de diverse fondsen aanvragen voor financiële steun ingediend en is beroep gedaan op lokale middenstand, bedrijven en organisaties om ons middels sponsoring bij de realisatie te ondersteunen (zie onder).

Fondswerving

Stichting Boschuysen  €   2.000
Kinderfond van Dusseldorp €   3.000
Fonds Sociale Instellingen     €   1.000
Jantje Beton   €   5.000
NSGK € 20.000
Skanfonds € 10.000
Stichting BWL Limburg  €   2.500
VSBfonds  € 10.000

Sponsoring

Rabobank € 5.000
Bovitec €    100
Stork €    500
Spie €    500
Aragon €    100
Frituur Lindenheuvel €    100
Amacura €    150
Burlet €    100
A&C €      50
Kapsalon MEQ €      10
Huisarts Vijgen €    300
Woonpunt €    250
Jumbo Penders €    200
Slagerij Metsemakers €    100
ZoWonen € 2.000

Na toezegging van gemeentelijke subsidie en de bijdragen van aangeschreven fondsen en sponsors is met de uitvoering gestart.

De voorbereidende werkzaamheden zijn door vrijwilligers van de Stichting uitgevoerd. De daadwerkelijke uitvoering is begin 2015 gegund aan:
- firma Eibe voor levering en plaatsing speeltoestellen
.
- firma Moermans voor bestrating en grondwerk.

De werkzaamheden hebben in de maanden maart, april en mei 2015 plaatsgevonden waarna de speeltuin op 7 juni 2015 door wethouder Noël Lebens feestelijk is heropend.

Op Facebook https://www.facebook.com/speeltuinmiranaburg en onze website www.speeltuinmiranaburg.nl is het hele traject van voorbereiding, opening tot en met onze huidige activiteiten in beeld gebracht. 

Stichting Speeltuin Miranaburg

logo miranaburg

Rafaëlstraat 11-13, 6163 HX Geleen
e-mailadres: info@speeltuinmiranaburg.nl
Telefoon beheerder: 06 30035972
 

De leukste speelplek van Geleen • Rafaëlstraat 11 - 13

logo sittard Geleenfacebook