Banner regels

Reglement Speeltuin Miranaburg

Toegang

 1. De speeltuin is er voor ALLE kinderen en volwassenen, zonder uitzondering!!!
 2. Kinderen tot 7 jaar moeten worden begeleid door iemand ouder dan 14 jaar. Zij kunnen zonder begeleiding niet worden toegelaten.
 3. Kinderen of volwassenen die afhankelijk zijn van een hulphond mogen die uiteraard meenemen in de speeltuin.
 4. De speeltuin is alleen toegankelijk tijdens de reguliere openingstijden of na gemaakte afspraken voor schoolreisjes.
 5. Het bestuur is bevoegd de openingstijden (ook tijdens het seizoen) te wijzigen.
 6. Toegang krijgt u door betaling van het losse entreegeld of met een abonnement.
 7. Bent u het abonnementskaartje kwijt dan krijgt u een nieuw bewijs voor de prijs van € 1.50 of u betaalt losse entree.
 8. Voor schoolreisjes gelden aparte afspraken met betrekking tot toegangsprijzen.
 9. Degene(n) waaraan de toegang voor kortere of langere tijd is ontzegd mogen gedurende die ontzeggingsperiode de speeltuin niet betreden. (zie ook punt 13)

Toezicht

De speeltuin is geen kinderopvang, iedere volwassene blijft verantwoordelijk voor zijn/haar kind(eren). Volwassenen begeleiden hun kind en zorgen dat andere gasten geen last hebben van hun kind. Wij houden rekening met elkaar.

 1. Toezichthouders zijn herkenbaar door een badge met hun naam erop. Zij mogen corrigerend optreden.
 2. Bij ernstige overtreding van de regels kunnen Toezichthouders iemand voor de rest van de dag uit de speeltuin sturen.
 3. Aan kinderen en/of volwassenen die regelmatig de regels overtreden kan de toegang door de Toezichthouders - na overleg met het bestuur - voor kortere of langere tijd worden ontzegd.

Veiligheid / Toestellen

 1. Toestellen geschikt voor de allerjongsten, mogen niet door oudere kinderen of volwassenen worden gebruikt. Meespelen is toegestaan, mits er voorzichtig met de toestellen wordt omgegaan.
 2. Speelfietsjes mogen alleen op het terras en gebruikt worden.
 3. De begeleider blijft de verantwoordelijkheid voor zijn / haar kind dragen, maar de Toezichthouders zien erop toe dat de regels juist worden nageleefd.

Niet toegestaan.

 1. Fietsen moeten in de fietsenstalling.
 2. Voetballen is niet toegestaan.
 3. Het gooien met zand en stenen, vechten, ruziemaken, discrimineren en grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd!
 4. Honden zijn in de speeltuin niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.
 5. Glaswerk is niet toegestaan.
 6. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plek.

Houdt onze speeltuin schoon

 1. Houdt de Speeltuin samen schoon: Laat afval niet op de grond vallen maar doe het in de daarvoor bestemde bakken.

Waarin dit Reglement niet voorziet beslist de dienstdoende toezichthouders na overleg met het bestuur.

 

Stichting Speeltuin Miranaburg

logo miranaburg

Rafaëlstraat 11-13, 6163 HX Geleen
e-mailadres: info@speeltuinmiranaburg.nl
Telefoon beheerder: 06 30035972
 

De leukste speelplek van Geleen • Rafaëlstraat 11 - 13

logo sittard Geleenfacebook