Beleidsplan

rainbow

 

 

Ons Beleid

Inrichting

 • Huidige situatie en korte termijn
  In 2015 werden bij de grote renovatie verreweg de meeste speeltoestellen vervangen. In 2017 is ook de peuterhoek volledig vernieuwd. In de winter van 2018-2019 is de winkel opgeknapt: zijn de rolluiken vervangen, is het uitgifte luik vergroot, zijn deuren gerepareerd en alle houtwerk geschilderd. In de winterperiode 2019-2020 staat de vervanging van de glijbaantoren op de agenda.
 • Langere termijn
  Renovatie binnenkant winkel: andere indeling, nieuwe tegelwerk, nieuwe keuken.

Exploitatie.

 • De verkoop uit ons winkeltje bestaat uit een beperkt assortiment waarbij we ook gezonde alternatieven aanbieden. Inkoop gebeurt wekelijks. We proberen de prijzen zo laag mogelijk te houden.
  Hygiëne en voedselveiligheid: ons winkeltje incl. de apparaten en gebruiksvoorwerpen in onze keuken worden goed schoongehouden. Onze beheerder ziet hierop toe en zorgt dat allen op de hoogte zijn van de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden. In ons handboek een overzicht met alle te verrichten werkzaamheden in orde van belangrijkheid.

Vrijwilligersorganisatie.

 • Huidige situatie en korte termijn
  Zoals bij de meeste vrijwilligersorganisaties is het vinden en behouden van geschikte vrijwilligers een uitdaging. Iedereen heeft andere kwaliteiten en we proberen mensen in te zetten waar zij zich het meest prettig voelen hierbij rekening houdend met ieders (on)mogelijkheden. Op dit moment mogen wij rekenen op een 13 vaste vrijwilligers die toezicht houden, de winkel draaien en onderhoud doen. Het creëren van een goede sfeer is daarbij van essentieel belang: mensen moeten het naar hun zin hebben! Onderdeel van dit beleidsplan is het vrijwilligersbeleid.  Hierin zijn o.a. de wederzijdse verwachtingen vastgelegd. 
 • Langere termijn
  Het behouden van de huidige vrijwilligers en blijven werken aan uitbreiding van zowel bestuurs- als werkgroepleden. 

Veilige speelplek in de wijk Lindenheuvel. 

 • Huidige situatie en toekomst
  Het goed onderhouden van de vrijwel nieuwe speeltoestellen, toezichthouden en begeleiden in spel, samenspelen met vriendjes of juist nieuwe vriendjes maken, meedoen aan een activiteit, plezier maken en je hierbij steeds gerespecteerd en veilig te voelen: dat wil Speeltuin Miranaburg bieden. Onze vrijwilligers volgen regelmatig een instructie kinder-EHBO, wij onderschrijven het in Veilige handen protocol dat zich richt op het voorkomen van seksueel misbruik en zijn er gedragsregels opgesteld (zowel voor onze bezoekers als voor onze vrijwilligers).
  Daarnaast beschikken al onze medewerkers over een 
  Verklaring Omtrent Gedrag.

Buurtfunctie en samenwerking in de wijk Lindenheuvel.

 • Huidige situatie en korte termijn
  Onze bezoekers zijn een afspiegeling van de inwoners van de wijk. Wij zijn erg blij dat mensen met zeer verschillende achtergronden zich welkom voelen in onze Speeltuin. Er wordt op dit moment veel geïnvesteerd in meer samenwerking met andere organisaties. In 2020 starten we om tijdens de wintersluiting in samenwerking met Gerrit Grootjes een aantal binnen activiteiten te organiseren. Er liggen plannen om bij ‘t Kirkske een griezeldisco te organiseren na onze Halloweenactiviteit. De eerste contacten met Jong NL en Scouting zijn gelegd: zij ontvangen van ons een jaarkaart en wellicht kunnen wij dan eens gebruik maken van hun Home De Rozenbos of een gezamenlijke activiteit organiseren. Met de Stichting Tiliade komt er op korte termijn een overleg over samenwerking op het gebied van culturele activiteiten voor de jeugd. In 2019 organiseerde wij voor het eerst een NL Doet activiteit: vanuit onze netwerkpartners ZoWonen, PIW en het Sociaal plein is er hulp geboden bij het schuren en schilderen van ons hekwerk. Er is een nieuwe ingang bij Vluchtelingenwerk; we hopen zowel statushouders als vluchtelingen te gaan verwelkomen als vrijwilliger. In 2018 was dit een groot succes! Ook zijn in 2018 een aantal vrijwilligers via het participatiehuis ingestroomd. Met de buren is er een goed contact: eerdere pogingen om een leuke burendag te organiseren werden helaas niet drukbezocht. Het langsbrengen van een bloemetje werd daarentegen wel erg op prijs gesteld. We timmeren dus hard aan de weg!

Stichting Speeltuin Miranaburg

logo miranaburg

Rafaëlstraat 11-13, 6163 HX Geleen
e-mailadres: info@speeltuinmiranaburg.nl
Telefoon beheerder: 06 30035972
 

De leukste speelplek van Geleen • Rafaëlstraat 11 - 13

logo sittard Geleenfacebook