Beleid

rainbow

Ons Beleid

Speeltuin Miranaburg opnieuw inrichten en instandhouden als SamenSpeeltuin: geschikt voor kinderen met en zonder beperkingen.

Inrichten en exploitatie

Een eerste ontwerp werd in 2014 door Eibe gemaakt. Advisering door NSGK (Speeltuinbende) en Kinderinspraak hebben er toe geleid dat het ontwerp op een aantal punten is aangepast. Na het vergaren van de benodigde financiën werd in maart 2015 de opdracht voor uitvoering van het grondwerk verstrekt en zijn de speeltoestellen besteld. Oplevering van de heringerichte speeltuin heeft eind mei 2015 plaats gevonden. Opening was 7 juni 2015 waarna de speeltuin in exploitatie is genomen.

Opbouw en inrichting vrijwilligersorganisatie.

  • Huidige situatie en korte termijn

In december 2014 zijn er een aantal nieuwe bestuursleden aangetreden. Gezamenlijk zetten ze er sinds die tijd de schouders onder. De nieuwe bestuursleden staan voor een enorme uitdaging daar zij zich moeten inlezen/inleven in het project en er tegelijkertijd beslissingen over moeten nemen. Hun gedrevenheid en inzet geven echter vertrouwen in de succesvolle realisatie van project 'herinrichting speeltuin Miranaburg'. Aan het opbouwen van de organisatie wordt tegelijkertijd gewerkt. Dit beleidsplan biedt hierin enige houvast. Het samen doornemen van het voorliggende plan, de dialoog erover voeren en het plan aanpassen dragen bij aan het opbouwen van deze organisatie.

  • Langere termijn

Vrijwilligersorganisatie met een solide basis die kan groeien en nieuwe uitdagingen aangaat.

Creëren veilige speelplek in de wijk Lindenheuvel.

  • Huidige situatie en toekomst

Nieuwe speeltoestellen, spelen met toezicht, samenzijn met vriendjes of juist samenspelen met nieuwe kinderen, meedoen aan een leuke activiteit, plezier maken en je daarbij veilig voelen..... dit wil Speeltuin Miranaburg zijn.

Buurtfunctie in de wijk innemen.

  • Huidige situatie en korte termijn

Omdat onze organisatie uit veelal nieuwe leden bestaat en wij momenteel volledig in beslag worden genomen door het opbouwen van de organisatie en door de realisatie van project herinrichting Speeltuin, staan wij nog aan het begin van het innemen van een buurtfunctie. Er vonden wel al waardevolle gesprekken plaats met de buurtbeheerder van Zowonen, het wijkplatform, opbouwwerk van PIW, scholen en met OZO. Met de Molukse gemeenschap en het moskeebestuur vinden binnenkort kennismakingsgesprekken plaats.

  • Langere termijn

Een goede verstandhouding met de direct omwonenden onderhouden. Ouderen uit de wijk betrekken bij de speeltuin. Het initiëren van een grootse burendag/speeltuindag/BBQ. Aansluiten bij reeds lopende buurtinitiatieven als een jaarlijkse braderie. Invulling buurtfunctie ontwikkelen.

Stichting Speeltuin Miranaburg

logo miranaburg

Rafaëlstraat 11-13, 6163 HX Geleen
e-mailadres: info@speeltuinmiranaburg.nl
Telefoon beheerder: 06 30035972
 

De leukste speelplek van Geleen • Rafaëlstraat 11 - 13

logo sittard Geleenfacebook